Hukuk Fakültesi

HUK 481 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İmar Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 481
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı İmar Hukukuna ilişkin kavramları, ilkeleri ve kuralları öğretmek ve uygulanmasını örneklerle göstermektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; - İmar Hukukuna ilişkin kavramları tanımlar.
  • İmar Hukukunun özelliklerini ve ilkelerini açıklar.
  • İmar Hukukuna ilişkin mevzuatı yorumlar.
  • İmar Hukukuna ilişkin uygulamadaki sorunlara çözümler üretir.
  • İmar Hukukuna ilişkin yargı kararlarını inceler.
  • İmar Hukukuna ilişkin uyuşmazlıkları analiz ederek mevzuata uygun çözümler sunar.
Ders Tanımı İmar Hukukuna ilişkin kavramlar, ilkeler, kurallar ve uygulamaları

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İmar Hukukunun Tanımı, Konusu ve Kaynakları KABALIK Halil, İmar Hukuku Dersleri, 8.Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Eylül 2017 (Kaynağın ilgili kısmı)
2 Planlama Kavramı ve Planlamanın Türk Hukukundaki Gelişimi KABALIK Halil, İmar Hukuku Dersleri, 8.Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Eylül 2017 (Kaynağın ilgili kısmı)
3 Plan Türleri KABALIK Halil, İmar Hukuku Dersleri, 8.Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Eylül 2017 (Kaynağın ilgili kısmı)
4 İmar Planlamasında Yetki KABALIK Halil, İmar Hukuku Dersleri, 8.Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Eylül 2017 (Kaynağın ilgili kısmı)
5 İmar Planları, Yapılması, Onaylanması, İlanı ve Hukuki Sonuçları KABALIK Halil, İmar Hukuku Dersleri, 8.Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Eylül 2017 (Kaynağın ilgili kısmı)
6 İmar Planlarında Değişiklik, Revizyon ve İlave Yapılması KABALIK Halil, İmar Hukuku Dersleri, 8.Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Eylül 2017 (Kaynağın ilgili kısmı)
7 İmar Planlarının Hukuki Niteliği ve İmar Planlarına Hakim Olan İlkeler KABALIK Halil, İmar Hukuku Dersleri, 8.Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Eylül 2017 (Kaynağın ilgili kısmı)
8 Ara sınav
9 İmar Planlarının Uygulanması KABALIK Halil, İmar Hukuku Dersleri, 8.Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Eylül 2017 (Kaynağın ilgili kısmı)
10 İmar Hukukunda Kamulaştırma Usulünün Uygulanması KABALIK Halil, İmar Hukuku Dersleri, 8.Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Eylül 2017 (Kaynağın ilgili kısmı)
11 İmar Hukukunda İfraz ve Tevhit KABALIK Halil, İmar Hukuku Dersleri, 8.Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Eylül 2017 (Kaynağın ilgili kısmı)
12 Arazi ve Arsa Düzenlemesi KABALIK Halil, İmar Hukuku Dersleri, 8.Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Eylül 2017 (Kaynağın ilgili kısmı)
13 Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni KABALIK Halil, İmar Hukuku Dersleri, 8.Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Eylül 2017 (Kaynağın ilgili kısmı)
14 İmar Hukukuna Aykırı Yapılar ve Bu Yapılara Uygulanan Yaptırımlar KABALIK Halil, İmar Hukuku Dersleri, 8.Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Eylül 2017 (Kaynağın ilgili kısmı)
15 İmar Para Cezaları KABALIK Halil, İmar Hukuku Dersleri, 8.Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Eylül 2017 (Kaynağın ilgili kısmı)
16 Dönemin Gözden Geçirilmesi

 

Ders Kitabı

KABALIK Halil, İmar Hukuku Dersleri, 8.Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Eylül 2017.

Önerilen Okumalar/Materyaller

ÇOLAK Nusret İlker, İmar Hukuku, 2.Baskı, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, Aralık 2014; ERGEN Cafer, İmar Hukuku, 2.Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Mayıs 2012.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
-
-
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
16
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
12
12
Sunum / Jüri Önünde Sunum
-
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
111

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1
Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.
X
2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

X
3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal, uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

X
6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

X
7

Hukukun kaynaklarını, hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle yorumlar.

X
8

İnsan haklarına saygılı bir adalet anlayışı içinde demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

X
9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir

X
10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1) .

12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”) .

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.