Hukuk Fakültesi

HUK 482 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sermaye Piyasası Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 482
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Sermaye Piyasası Hukuku dersi kapsamında öncelikle sermaye piyasasının temel anlayışları, Sermaye Piyasası Hukukunun sorunlara yaklaşım ve çözüm tarzı başta ticaret hukuku olmak üzere diğer hukuk dallarıyla ilişkisi açıklığa kavuşturmaktadır. Aynı zamanda düzenleyici otorite olan Sermaye Piyasa Kurulunun yapısı görev ve fonksiyonları açıklanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; - sermaye piyasasına iliişkin hukuki sorunları kavrama ve sağlıklı bir biçimde tartışabilecekler
  • ilgili temel hukuki kavramları açıklayabilecekler
  • ilgili hukuki terimleri doğru bir biçimde kullanabilecekler
  • sermaye piyasası ile ilgili olarak farklı kaynaklardan hukuki bilgileri analiz edebilecekler
  • sermaye piyasası Kurulu’nun yapısı, işleyişi ve yetkilerini açıklayabilecekler
  • sermaye piyasası faaliyetlerini düzenleyen temel hukuki kuralları açıklayabilecekler
  • sermaye piyasasının işleyişini kavrayabileceklerdir
Ders Tanımı Sermaye Piyasası araçları, halka açık anonim şirketler, yatırımcıların korunması, aracı kurumlar, sermaye piyasası yatırım şirketleri, Sermaye Piyasası Kurulu ve düzenleme yetkisi

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sermaye Piyasası Hukuku’nun Temel Kavramları Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
2 Sermaye Piyasası Kanunu Genel Hükümler Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
3 Sermaye Piyasası Araçlarının Kurul Kaydına Alınması,İhracı, Halka Arzı Ve Satışı Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
4 İhraççılara Ve Halka Açık AnonimOrtaklıklara İlişkin Hükümler(I) Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
5 İhraççılara Ve Halka Açık AnonimOrtaklıklara İlişkin Hükümler(II) Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
6 Sermaye Piyasası Faaliyetleri veSermaye Piyasası Kurumları(I) Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
7 Ara sınav
8 Sermaye Piyasası Faaliyetleri veSermaye Piyasası Kurumları(II) Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
9 Sermaye Piyasası Kurulu(I) Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
10 Sermaye Piyasası Kurulu(II) Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
11 Denetim Ve Cezai Sorumluluk(I) Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
12 Denetim Ve Cezai Sorumluluk(II) Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
13 Vaka Çalışması Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
14 Genel Değerlendirme Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
15 Dönemin gözden geçirilmesi Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi

 

Ders Kitabı KÜTÜKÇÜ, (Doğan) Sermaye Piyasası Hukuku I ve II, Beta Yayınları, 2004.Recent Developments in Capital Markets in Turkey, Çeşme, İzmir, June 30July 5, 1985 (Basım Yılı: 1985)SÖZER (Bülent), Legal Environment of Business. A Hand Book on Turkish and International Business Law, Istanbul, Beta
Önerilen Okumalar/Materyaller 2003, 485 pp.ESENER (Turhan), Turkish Business Law 1. Law of Obligations Contracts and Torts, 2nd ed., Istanbul, Boğaziçi University Press, 2004, 172 pp.ESENER (Turhan) and YARSUVAT (Ömür), Turkish Business Law 2, Istanbul, Boğaziçi University Press, 2003, 258 pp.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Final Sınavı
1
40
40
    Toplam
118

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1
Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.
X
2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

X
3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal, uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

X
6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

X
7

Hukukun kaynaklarını, hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle yorumlar.

X
8

İnsan haklarına saygılı bir adalet anlayışı içinde demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

X
9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir

X
10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1) .

X
12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”) .

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.