Bizi takip edin
|
EN

Hukuk Fakültesi

LAW 308 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uluslararası Hukuk
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
LAW 308
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin amacı güncel uluslararası hukuk sisteminin temel konularını tanıtmak ve ana hatlarıyla belirtmektir. Geniş bir alana yayılan konular açıklamalar ve uluslararası uygulamalardan örnekler yardımıyla tartışılacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Devletler hukukunun temel kavram ve prensipleri hakkındaki bilgileri pekişmiş olacaklardır
  • Milletlerarası hukuk düzeninin temel kavramları hakkındaki bilgileri pekişmiş olacaklardır
  • Milletlerarası hukuktaki gelişmelere paralel olarak uluslararası ceza hukuku konularında da bilgi sahibi olacaklardır
  • İnsan hakları hukuku ve mülteciler hukuku konularında da bilgi sahibi olacaklardır
  • Uluslararası ekonomi hukuku konularında da bilgi sahibi olacaklardır
  • Uluslararası deniz hukuku konularında da bilgi sahibi olacaklardır
Ders Tanımı Ders devletlerarası işlemlerin (anlaşmalar, diplomatik ilişkiler)konvansiyonel özelliklerini, tartışma (sınır sorunları, tabiiyet ve yargı yetkisi) ve anlaşmazlıkları (devlet sorumlulukları, kendi kendine yeterlilik, silahlı müdahale kuralları) uluslararası toplumdaki daha güncel gelişmelerle (çevresel sorunlar, insan hakları) birlikte açıklamayı amaçlar. Uluslararası hukuk, uluslar arası ilişkilerdeki karmaşık vakalara doğru ve kapsamlı bir bakış arayışının zorunlu ve tamamlayıcı bir aracı olarak sunulacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Uluslararası Denizcilik Hukuku: Gelişme ve Egemen Denizcilik Alanları Readings:Richard K. Gardiner, International Law, Longman Law Series, (2003), pp. 406415.Akehurst’s Modern Introduction to International Law, Seventh Edition, (2004), pp. 173182. Online Sources:United Nations Convention on the Law of the Sea, Montego Bay, 10 December 1982http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/1994/31.htmlInternational Maritime Organisation http://www.imo.org/home.asphttp://www.internationalwaterlaw.org/regionaldocs/rhineriver.htmlOn the position of the USA, see ASIL Insight ‘The United States and the 1982 Law of the Sea Treaty http://asil.org/insights/2007/06/insights070611.html
2 Türk Boğazlarından Geçiş Rejimi Readings:Kudret Özersay. Türk Boğazlarından Geçiş Rejimi. MBV Yayınları, 1999. Yüksel İNAN. Türk Boğazlarının Siyasal ve Hukuksal Rejimi (Turhan, 1995).Online Sources:Yüksel İNAN, The Current Passage Regime of the Turkish Straitswww.sam.gov.tr/perceptions/Volume6/MarchMay2001/inan06.PDF Ayşe Nur Tütüncü, Protection of Turkish Straits from Marine Pollutionhttp://www.istanbul.edu.tr/merkezler/mmaum/datalar/antmakale1.pdf Yücel Güçlü, Regulation of The Passage Through The Turkish Straits,www.sam.gov.tr/perceptions/Volume6/MarchMay2001/guclu07.PDF
3 Uluslararası Denizcilik Hukuku: Yargı yetkisi alanları ve açık denizler Readings:Richard K. Gardiner, International Law, Longman Law Series, (2003), pp. 412416.Akehurst’s Modern Introduction to International Law, Seventh Edition, (2004), pp. 182198. Online Sources:1958 Geneva Conventıon on the High Seas http://fletcher.tufts.edu/multi/texts/BH364.txtChristopher Young, Balancing Maritime Security and Freedom of Navigation on the High Seas: A Study of the Multilateral Negotiation Process in Actionwww.austlii.edu.au/au/journals/UQLJ/2005/24.htmlOnline Sources:Exercise on treaty implementation:Convention on Combating Bribery of Foreign Public Oficials in International Business Transactions, Paris, 17 December 1997 [1999] ATS 21http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/1999/21.htmlCompare implementation of this treaty in different states –See ‘Update on steps taken by countries to implement the Convention’:http://www.oecd.org/document/24/0,2340,en264920118519331441111,00.htmlCompare also UN Convention against Corruption, New York 2003 UK Treaty Series No.14 (2006)http://www.fco.gov.uk/Files/kfile/339730CM6854.pdf
4 Ege Denizcilik Anlaşmazlıkları Readings:Sertaç Başeren. Ege Sorunları. Yücel Acer, Aegean maritime Disputes and International law (Ashgate, 2004)Yücel Acer, recent Developments and Prospect for Settlements of the Aegean DisputesOnline SourcesYücel Acer, The Aegean Issue: Parties’ Arguments and the Relevant Delimination Law – 1/2http://www.turkishweekly.net/articles.php?id=223http://www.turkishweekly.net/articles.php?id=224 Stephen Mann, The GreekTurkish Dispute in the Aegean Sea: Its Ramifications for NATO and the Prospects for Resolutionhttp://www.ccc.nps.navy.mil/research/theses/mann01.asp
5 Uluslararası Çevre Hukuku Readings:Richard K. Gardiner, International Law, Longman Law Series, (2003), pp. 429435.Akehurst’s Modern Introduction to International Law, Seventh Edition, (2004), pp. 241254. Online Sources:Research Materials on International Environmental Law, http://www.wcl.american.edu/environment/iel/ United Nations Environment Program, http://www.unep.org/ Rio Declaration 1992http://www.unep.org/Documents/Default.asp?DocumentID=78&ArticleID=1163 Basel Conventionhttp://www.basel.int/
6 Uluslararası İnsan Hakları Hukuku Readings:Akehurst’s Modern Introduction to International Law, Seventh Edition, (2004), pp. 209222.Online Sources:Human Rights Library, http://www1.umn.edu/humanrts/unorgs.htm A summary of United Nations Agreements on Human Rights,http://www.hrweb.org/legal/undocs.html
7 Avrupa İnsan Hakları Sistemi Readings:Akehurst’s Modern Introduction to International Law, Seventh Edition, (2004), pp. 209222. Online Source:European Court of Human Rights, http://www.echr.coe.int/echr European Convention on Human Rights and Additional Protocols, http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/D5CC24A7DC134318B4575C9014916D7A/0/EnglishAnglais.pdf
8 Birleşik Devletler ve Faaliyetleri Readings:Richard K. Gardiner, International Law, Longman Law Series, (2003), pp. 225255.Akehurst’s Modern Introduction to International Law, Seventh Edition, (2004), pp. 364425. Online Sources:www.un.org/works http://www.un.org.tr/
9 Uluslararası Hukukta Güç Kullanımı Readings:Akehurst’s Modern Introduction to International Law, Seventh Edition, (2004), pp. 306352Kerem Batır, Humanitarian Intervention in International Law: European Conflicts, 2004 (relevant parts will be given by the Lecturer) Online Sources:International Court of Justice, Advisory Opinion on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, http://www.un.org/law/icjsum/9623.htm European Parliament, Criteria for the use of force, www.europarl.europa.eu/meetdocs/20042009/documents/dv/cufsummarypc/cufsummarypcen.pdf Bruno Simma, NATO, the UN and the Use of Force: Legal Aspects, http://www.ejil.org/journal/Vol10/No1/100001.pdf
10 Uluslararası Hukuk ve Silahlı Çatışmalar Readings:Akehurst’s Modern Introduction to International Law, Seventh Edition, (2004), pp. 352364.Online Sources:Geneva Conventions, http://www.icrc.ch/Web/Eng/siteeng0.nsf/html/genevaconventions Research Guide Humanitarian Law of Armed Conflicts, http://www2.spfo.unibo.it/spolfo/HUMLAW.htm
11 Uluslararası Uzay Hukuku KAYNAKLAR: Richard K.Gardiner, ULUSLARARASI Hukuk, Longman Hukuku Serisi, 2003, pp, Uluslararası Hukuka 419428.. Akehurst'in Modern Girşi, Seventh Edition, 2004, pp.United Nations Office for Outer Space Affairs, http://www.unoosa.org/oosa/SpaceLaw/index.html International Space Treaties, http://www.islandone.org/Treaties/ J.J. Hurtak, Existing Space Law Concepts and Legislation Proposals, http://www.affs.org/html/existing_space_law_concepts.html
12 19 Mayıs Tatili
13 Uluslararası Ekonomik İlişkiler Hukuku Readings: Akehurst’s Modern Introduction to International Law, Seventh Edition, (2004), pp. 222-239. Online Sources: ASIL Guide to Electronic Resources for International Law, International Economic Law, http://www.asil.org/resource/iel1.htm GATT and the World Trade Organisation, http://www.jus.uio.no/lm/international.economic.law/wto.html North American Free Trade Agreement, http://www.jus.uio.no/lm/international.economic.law/nafta.html
14 Devlet İntikali Readings: Richard K. Gardiner, International Law, Longman Law Series, (2003), pp. 186-188. Akehurst’s Modern Introduction to International Law, Seventh Edition, (2004), pp. 161-173. Online Sources: Matthew C.R. Craven, The Problem of State Succession and the Identity of States under International Law, http://www.ejil.org/journal/Vol9/No1/art5.pdf State Succession in Matters of Property and Debts, http://www.idi-iil.org/idiE/resolutionsE/2001_van_01_en.PDF
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Akehurst’s Modern Introduction to International Law, Eighth Edition, (2012)

Uluslararası Hukuk Temel Ders Kitabı, Fifth Edition, (2015)

Önerilen Okumalar/Materyaller Öğretim elemanı tarafından verilecek okumalar.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
16
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
20
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
11
11
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
25
25
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1
Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.
X
2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal, uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

7

Hukukun kaynaklarını, hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle yorumlar.

X
8

İnsan haklarına saygılı bir adalet anlayışı içinde demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir

10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1) .

12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”) .

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.