Hukuk Fakültesi

LAW 340 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sermaye Piyasası Düzenlemeleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
LAW 340
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencileri sermaye piyasasının yapısı ve düzeni hakkında bilgilendirmek ve sermaye piyasasının temel kavramlarının anlaşılmasını sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler Sermaye Piyasası Düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir.
  • Öğrenciler Para piyasaları hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir.
  • Öğrenciler para piyasaları ve uluslararası kurumlar ile olan ilişkileri hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir.
  • Öğrenciler Türk Sermaye Piyasası düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir..
Ders Tanımı Dört bölümden oluşan dersin birinci bölümünü genel olarak finansal sistemler ve yapısı, ikinci bölümünü uluslararası düzenlemeler, üçüncü bölümünü uluslararası kurumların rolü, üçüncü bölümünü Türk sermaye piyasası düzenlemeleri oluşturmaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Finansal Sistemler: Genel bakış Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımları
2 Para ve Sermaye Piyasası Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımları
3 ABD Sermaye Piyasası Düzenlemeleri Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımları
4 Sermaye Piyasası Düzenlemeleri Teorisi Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımları
5 Bireysel Düzenlemeler (1) Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımları
6 Bireysel Düzenlemeler (2) Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımları
7 Sermaye Piyasası Düzenlemeleri ve Uluslararası Hukuk Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımları
8 Ara Sınav-IOSCO Prensipleri Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımları
9 IOSCO Prensipleri Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımları
10 OECD Prensipleri Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımları
11 OECD Prensipleri Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımları
12 CPMI Prensipleri Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımları
13 Türk Sermaye Piyasası Düzenlemeleri Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımları
14 Final Sınavı Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımları
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı de Haan, J., Oosterloo, S., and D. Schoenmaker (2009): European Financial Markets and Institutions, Cambridge University Press, Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, São Paolo\n IOSCO (various publications): Standards and principles (available at: http://www.iosco.org/publications)
Önerilen Okumalar/Materyaller Notes by the instructor

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
11
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
95

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek

X
2

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek

X
3

Hukuk alanında öğrendiklerini analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve somut hukuki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak

X
4

Hukuk alanında öğrendiği terim, kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak

X
6

Hukuk alanında karşılaşabileceği öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alarak yaratıcı ve yenilikçi düşünerek çözümler üretebilmek, uzlaşma seçenekleri geliştirebilmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, alışılmamış ortamlara da uygulamak

X
7

Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Hukuk alanındaki en güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına ve diğer bilimsel kaynaklara hâkim olmak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak

X
10

Hukuki, sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izlemek, meslektaşları ile iletişim kurmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

X
13

Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”)

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


 

Haberler