Bizi takip edin
|
EN

Hukuk Fakültesi

LAW 340 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sermaye Piyasası Düzenlemeleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
LAW 340
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencileri sermaye piyasasının yapısı ve düzeni hakkında bilgilendirmek ve sermaye piyasasının temel kavramlarının anlaşılmasını sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler Sermaye Piyasası Düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir.
  • Öğrenciler Para piyasaları hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir.
  • Öğrenciler para piyasaları ve uluslararası kurumlar ile olan ilişkileri hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir.
  • Öğrenciler Türk Sermaye Piyasası düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir..
Ders Tanımı Dört bölümden oluşan dersin birinci bölümünü genel olarak finansal sistemler ve yapısı, ikinci bölümünü uluslararası düzenlemeler, üçüncü bölümünü uluslararası kurumların rolü, üçüncü bölümünü Türk sermaye piyasası düzenlemeleri oluşturmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Finansal Sistemler: Genel bakış Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımları
2 Para ve Sermaye Piyasası Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımları
3 ABD Sermaye Piyasası Düzenlemeleri Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımları
4 Sermaye Piyasası Düzenlemeleri Teorisi Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımları
5 Bireysel Düzenlemeler (1) Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımları
6 Bireysel Düzenlemeler (2) Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımları
7 Sermaye Piyasası Düzenlemeleri ve Uluslararası Hukuk Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımları
8 Ara Sınav-IOSCO Prensipleri Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımları
9 IOSCO Prensipleri Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımları
10 OECD Prensipleri Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımları
11 OECD Prensipleri Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımları
12 CPMI Prensipleri Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımları
13 Türk Sermaye Piyasası Düzenlemeleri Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımları
14 Final Sınavı Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımları
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı de Haan, J., Oosterloo, S., and D. Schoenmaker (2009): European Financial Markets and Institutions, Cambridge University Press, Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, São Paolo\n IOSCO (various publications): Standards and principles (available at: http://www.iosco.org/publications)
Önerilen Okumalar/Materyaller Notes by the instructor

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Final Sınavı
1
40
40
    Toplam
118

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1
Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.
X
2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

X
3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal, uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

X
6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

X
7

Hukukun kaynaklarını, hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle yorumlar.

X
8

İnsan haklarına saygılı bir adalet anlayışı içinde demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

X
9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir

X
10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1) .

X
12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”) .

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.