Hukuk Fakültesi

LAW 462 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uluslararası Ödemeler Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
LAW 462
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Uluslararası ödeme sistemleri ve kurumları hakkında bilgi sahibi olmak
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uluslararası ödeme biçimleri ve sistemlerini yorumlayabilecek,
  • Uluslararası ödeme kurumlarının hukuki kurumlar ile olan ilişkisini analiz edebilecek,
  • Uluslararası ödeme sistemlerini açıklayabilecek,
  • Dünya Ticaret Örgütünün işlevini değerlendirebilecek,
  • Uluslararası ödemelerin sınıflandırılması kapsamındaki hukuki kurumları açıklayabilecek,
  • Uluslararası değişim kurallarını değerlendirebilecek,
  • Güncel finansal sorunları yorumlayabilecektir.
Ders Tanımı Uluslararası ödeme sistem ve kurumları incelenecek, Dünya Ticaret örgütünün yapısı irdelenecek, yaptırımlar ve uluslararası ödemelerin sınıflandırılması ele alınacaktır, nominalizm kavramı değerlendirilecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ödeme Sistemleri Lastra, R.M. (2015): International Financial and Monetary Law, second edition, Oxford University Press, United Kingdom, Chapter 1
2 Uluslararası Ödemelerin Sınıflandırılması (1) Lowenfeld, A. F. (2009): International Economic Law, Second edition, International Economic Law Series, Oxford University Press, Oxford - New York, Chapter 1-2
3 Uluslararası Ödemelerin Sınıflandırılması (2) Proctor (2012): Mann on the Legal Aspect of Money, seventh edition, Oxford University Press, Oxford - New York, Chapter 2,3
4 Nominalizm in Temel Kavramları Lowenfeld, A. F. (2009): International Economic Law, Second edition, International Economic Law Series, Oxford University Press, Oxford - New York, Chapter 3 Lastra, R.M. (2015): International Financial and Monetary Law, second edition, Oxford University Press, United Kingdom, Chapter 3,4
5 Yaptırımlar ve Parasal Yükümlülükler Lowenfeld, A. F. (2009): International Economic Law, Second edition, International Economic Law Series, Oxford University Press, Oxford - New York, Chapter 5 Proctor (2012): Mann on the Legal Aspect of Money, seventh edition, Oxford University Press, Oxford - New York, Chapter 5
6 Dünya Ticaret Örgütü 1 Öğretim üyesi tarafından verilen notlar https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S005.aspx
7 Dünya Ticaret Örgütü 2 Öğretim üyesi tarafından verilen notlar https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S005.aspx
8 Uluslararası Ticaret Odası Kuralları 1 Öğretim üyesi tarafından verilen notlar http://www.iccwbo.org/Training-and-Events/All-events/Events/2015/Emergency-arbitration-under-ICC-rules-a-mock-case/
9 Ara Sınav
10 Uluslararası Ticaret Odası Kuralları 2 Öğretim üyesi tarafından verilen notlar http://www.iccwbo.org/Training-and-Events/All-events/Events/2015/Emergency-arbitration-under-ICC-rules-a-mock-case/
11 Değişim Kuralları 1 Lastra, R.M. (2015): International Financial and Monetary Law, second edition, Oxford University Press, United Kingdom, Chapter 6
12 Değişim Kuralları 2 Lastra, R.M. (2015): International Financial and Monetary Law, second edition, Oxford University Press, United Kingdom, Chapter 7
13 Uluslararası Finansal Kurumlar Proctor (2012): Mann on the Legal Aspect of Money, seventh edition, Oxford University Press, Oxford - New York, Chapter 6 http://down.cenet.org.cn/upfile/36/2006748243119.pdf
14 Güncel Finansal Sorunlar Öğretim üyesi tarafından verilen notlar
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi Öğretim üyesi tarafından verilen notlar
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı Lastra, R.M. (2015): International Financial and Monetary Law, second edition, Oxford University Press, United Kingdom Lowenfeld, A. F. (2009): International Economic Law, Second edition, International Economic Law Series, Oxford University Press, Oxford - New York Proctor (2012): Mann on the Legal Aspect of Money, seventh edition, Oxford University Press, Oxford - New York
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
45
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
55
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
48
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
15
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
24
24
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
165

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1
Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.
X
2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

X
3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal, uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

X
6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

X
7

Hukukun kaynaklarını, hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle yorumlar.

X
8

İnsan haklarına saygılı bir adalet anlayışı içinde demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

X
9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir

X
10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1) .

X
12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”) .

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.